Τεχνική Αναφορά

Αυτή είναι μια ιστοσελίδα για Ασφαλιστικούς Συμβούλους

Βοηθάει τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους να καταγράφουν την δουλειά τους (Ασφαλιστικά Συμβόλαια)! Περιέχει τις εξής ενότητες: Προσθήκη Συμβολαίου όπου ο Ασφαλιστής μπορεί να προσθέσει το νέο Συμβόλαιο που έκανε, Ασφάλειες που εμφανίζονται σε πίνακα με paginator όλα τα συμβόλαια που έχει κάνει, η Αναζήτηση Συμβολαίων που μπορεί να αναζητεί συμβόλαια με βάση Όνομα ή Επώνυμο καθώς και Ημερ/νία Έναρξης ή Λήξης Συμβολαίου και ένα Μαθηματικό Στατιστικό Τεστ για σύγκριση ποσοστού των μεικτών συμβολαίων